Opis przedmiotu, sygnatury, napisy

Dyplom nadania Medalu Zwycięstwa i Wolności nr. 205592. Dokument wystawiony na Wacława Dargiewicza. Tekst zamieszczony w ozdobnej ramce. W dolnej części dok. okrągła pieczęć z napisem: Wojsko Polskie/ Dowództwo Okr. Wojskowego VII, w centralnej części orzeł bez korony. Pieczęć podłużna z napisem: SZEF SZTABU/ Dowództwa Okręgu Wojskowego Nr VII/ Kunderowicz Nikodem/ pułk. dyp. Pomiędzy wersem drugim a trzecim podpis.

zamknij okno