Opis przedmiotu, sygnatury, napisy

Tymczasowe zaświadczenie nr. 153427, do Medalu Zasłużony na Polu Chwały poraz 2-gi, wystawione na Wacława Dargiewicza. W lewym górnym rogu orzeł bez korony, pod nim napis; WOJSKO POLSKIE, w dolnej części dok. po prawej stronie pieczęcie. Okrągła z orłem bez korony i napisem: Wojsko Polskie/ Dowództwo Okr. Wojskowego VII, oraz podłużna z napisem: SZEF SZTABU/ Dowództwa Okręgu Wojskowego VII/ Kunderowicz Nikodem/ pułk. dypl., oraz podpis.

zamknij okno