Opis

Garnek dzbanowaty gliniany z dwoma uchami, toczony na kole garncarskim, obustronnie glazurowany z wyjątkiem podstawy, wypalony na kolor czerwony. Brzusiec silnie profilowany, maksymalne wychylenie brzuśca sięga około 2/3 wysokości naczynia, zwęża się ku górze i przechodzi w dobrze wyodrębnioną szyjkę. Wylew szyjki jest zgrubiony i lekko rozszerza się na zewnątrz. Taśmowe ucha biegną równolegle do osi podłużnej, górną częścią sięgają poniżej wylewu, dolną mniej więcej połowy wysokości naczynia. Na powierzchni naczynia przebijają plamy w kolorze rudym i ceglastym. W dolnej części brzuśca napis w trzech wierszach w kolorze kremowym "Borys Piotr Putnowice Górne pow. Hrubieszów". Przejście brzuśca w szyjkę zdobi szlak składający się z trzech kremowych linii ułożonych poziomo. Zewnętrzne proste, środkowa falista. Ucha zdobią kremowe kropki ułożone w pionowy pasek.

zamknij okno