Opis

Wycinanka ażurowa koloru niebieskiego w kształcie ośmioboku wieloosiowa. Ornament uzyskany poprzez wielokrotne złożenie i nacinanie papieru prostymi cięciami w postaci trójkącików, łuczków, strzałek, co daje efekt w formie gwiazdy w dwóch czworobokach ułożonych pod kątem. Brzeg wycinanki stanowią linie złożone z trójkątów przypominające gałązki iglaste.

zamknij okno