Podgląd wydruku wpisu
Drukuj wpis
Biblioteka
Autor -
Tytuł Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego
Dział Archeologiczny
Rok wydania 2008
Wydawca Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie
Nr inw. 855-cz