Podgląd wydruku wpisu
Drukuj wpis
Biblioteka
Autor -
Tytuł Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego, t. 17
Dział Archeologia
Rok wydania 2015
Wydawca Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie
Nr inw. 1190-cz