Podgląd wydruku wpisu
Drukuj wpis
Biblioteka
Autor Judit Topal
Tytuł The Southern Cemetery Of Matrica (Szazhalombatta-Dunafured).Seria: Fontes Archaeologici Hungariae.
Dział Archeologia
Rok wydania 1981
Wydawca Akademiai Kiado Budapest
Nr inw. 4555