Podgląd wydruku wpisu
Drukuj wpis
Biblioteka
Autor Jacek Górski, Przemysław Markowicz, Adam Wawrusiewicz.
Tytuł Osady i cmentarzyska społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego w Polesiu, T. I.
Dział Archeologia
Rok wydania 2011
Wydawca Uniwersytet Archeologii UŁ
Nr inw. 4202