Katalog muzealny - Zbiory biblioteczne

Autor -
Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archeologica 4.
Dział Archeologiczny
Rok wydania 1983
Wydawca Uniwersytet Łódzki
Nr inw. 1005-cz