Katalog muzealny - Zbiory biblioteczne

Autor -
Tytuł Twórczość ludowa. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych, r. XIX nr 1-2 (57)
Dział Etnografia
Rok wydania 2004
Wydawca Stowarzyszenie Twórców Ludowych
Nr inw. 660-cz