Katalog muzealny - Zbiory biblioteczne

Autor Krystyna Sroczyńska, Jadwiga Jaworska
Tytuł Widoki Zamku Królewskiego w Warszawie. Materiały ikonograficzne w malarstwie, rysunku i grafice (1581-1939)
Dział Sztuka
Rok wydania 1985
Wydawca Krajowa Agencja Wydawnicza
Nr inw. 1918