Goci w Lublinie...


W dniach 22-24 maja w Lublinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Studentów Archeologii zorganizowana z okazji Jubileuszu 50-lecia istnienia Koła Naukowego Studentów Archeologii , działającego przy lubelskim Instytucie. Tematem przewodnim spotkania było zagadnienie „Archeologii w świadomości społecznej”.


W ramach pierwszego dnia obrad odbywających się w ACK „Chatka Żaka” zaprezentowany został m. in. referat „Powrót Gotów na hrubieszowską ziemię – świadomość archeologiczna mieszkańców regionu”, przygotowany przez pracowników Działu Archeologicznego Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.

Kolejny dzień konferencji odbywał się w Muzeum Wsi Lubelskiej, gdzie miał miejsce I festyn archeologiczno-historyczny. Udział w nim wzięła także „Gocka Drużyna” z Masłomęcza, tworzona od ubiegłego roku przy współpracy i pod patronatem merytorycznym hrubieszowskiego Muzeum.dodał: B.Bartecki, dnia: 2009-05-25 15:53:27.

Informacje dla zwiedzającychProjekt: Ocalić od zniszczenia i zapomnienia. Konserwacja zespołu obiektów Armia Krajowa Oddział w Hrubieszowie - dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Projekt "Miecz z Modrynia"KIOSK


Publikacje dostępne w Muzeum

Galeria - dawne fotografie


Galeria Galeria Galeria Galeria


(C)2009 Muzeum im. ks. St. Staszica - wszelkie prawa zastrzeżone
autor strony: Tombi