„Ocalić od zniszczenia i zapomnienia. Konserwacja zespołu obiektów Armia Krajowa Oddział w Hrubieszowie”. Projekt dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Czas się pochwalić... kolejny muzealny projekt dofinansowany przez Ministra Kultury!

Z przyjemnością informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie rozpatrzył wniosek na konserwację zespołu obiektów Armia Krajowa Oddział w Hrubieszowie, w ramach programu Wspieranie działań muzealnych, nazwa własna zadania „Ocalić od zniszczenia i zapomnienia. Konserwacja zespołu obiektów Armia Krajowa Oddział w Hrubieszowie”.

Zadanie finansowane będzie w trybie 2-letnim. Muzeum na realizację zadania w 2019 r. otrzymało dotację o łącznej wysokości 60.000 zł, z czego na rok 2019 zaplanowano kwotę 28.000 zł, a w 2020 r. dotacja wyniesie 32.000 zł.
Zespół obiektów objętych konserwacją przekazał muzeum w darze dr inż. Leszek Gardyński, potomek żołnierza Armii Krajowej, którego dom był miejscem spotkań partyzantów. Po wojnie, na początku lat 90. XX wieku do wdowy po żołnierzu, zgłosił się Marian Gołębiewski „Korab”, który poinformował, że pod podłogą domu ukryte jest archiwum Armii Krajowej.

Obiekty pomimo złego stanu zachowania, są cennym źródłem dotyczącym działalności Armii Krajowej na terenie miasta i powiatu hrubieszowskiego, jest to również drugi tego rodzaju zespół znajdujący się w zbiorach muzeum. W skład zespołu wchodzą broszury, dokumenty oraz plany i projekty używany przy planowanych i przeprowadzanych akcjach dywersyjnych na terenie powiatu hrubieszowskiego. Wszystkie przekazane obiekty wymagają pilnej interwencji konserwatorskiej, ponieważ są w bardzo złym stanie zachowania.Głównym celem zadania jest przywrócenie obiektów do stanu umożliwiającego ich ekspozycję, opracowanie naukowe i odpowiednie przechowywanie, a także digitalizację i zamieszczenie obiektów w katalogu komputerowym muzeum, dostępnym na stronie internetowej. Zakonserwowane obiekty zostaną również zaprezentowane na wystawie czasowej, a przebieg prac konserwatorskich znajdzie odzwierciedlenie w przygotowanej prezentacji multimedialnej.Osobą odpowiedzialną za przygotowanie projektu i realizację zadania jest dr Justyna Wojtiuk, kustosz dyplomowany w dziale historycznym z numizmatyką Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.

O postępach w realizacji będziemy informować na bieżąco.dodał: J. Wojtiuk, dnia: 2019-10-17 15:25:51.

Informacje dla zwiedzającychProjekt: Ocalić od zniszczenia i zapomnienia. Konserwacja zespołu obiektów Armia Krajowa Oddział w Hrubieszowie - dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Projekt "Miecz z Modrynia"KIOSK


Publikacje dostępne w Muzeum

Galeria - dawne fotografie


Galeria Galeria Galeria Galeria


(C)2009 Muzeum im. ks. St. Staszica - wszelkie prawa zastrzeżone
autor strony: Tombi