Zakończenie projektu


Wielokulturowe stanowisko 3 w Czerniczynie w świetle badań archeologicznych w latach 1981-1985 – to tytuł publikacji przygotowanej pod redakcją Anny Hyrchały w ramach realizacji projektu dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – ochrona zabytków archeologicznych.
W ciągu dwóch lat zespół archeologów oraz przedstawicieli innych dziedzin współpracujących a archeologią, pracował nad opracowaniem materiałów zabytkowych pozyskanych w trakcie 5 sezonów badań wykopaliskowych na stanowisku w Czerniczynie w gm. Hrubieszów.

Promocja książki odbędzie się w Instytucie Archeologii UMCS w Lublinie pod koniec stycznia.

dodał: Muzeum, dnia: 2018-01-09 10:16:48.

Informacje dla zwiedzającychProjekt: Wielokulturowe cmentarzysko w Czerniczynie - nieznane źródło wiedzy o epoce brązu i wczesnym średniowieczuProjekt: Publikacja katalogu malarstwa Pawła Gajewskiego w zbiorach Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w HrubieszowieWojownik i księżniczka - wystawa czasowaTowarzystwo Regionalne Hrubieszowskie


TRH


KIOSK


Publikacje dostępne w Muzeum

Galeria - dawne fotografie


Galeria Galeria Galeria Galeria

PROGRAM - STRATY OSOBOWE I OFIARY REPRESJI POD OKUPACJĄ NIEMIECKĄ


straty


(C)2009 Muzeum im. ks. St. Staszica - wszelkie prawa zastrzeżone
autor strony: Tombi