Wystawa czasowa IPN


"Zwyczajny" resort Ludzie i metody "Bezpieki" 1944–1956

Wystawa ukazuje działalność resortu bezpieczeństwa publicznego skierowaną przeciwko podziemiu niepodległościowemu w latach 1944-1956. Na wystawie znajdują się informacje dotyczące powstania "bezpieki", doboru i szkolenia jej funkcjonariuszy, różnych technik "pracy", działań operacyjnych i prowokacji.Nieznane materiały fotograficzne i dokumenty : charakterystyki służbowe, doniesienia i wyciągi z nagród „za odwagę i ofiarną pracę na polu zwalczania wrogiego podziemia”, spisy tajnej agentury, metody werbowania tajnych agentów, grafiki pracy z agenturą, mapy rozmieszczenia agentury, meldunki specjalne WUBP w Warszawie. Na szczególna uwagę zasługują zdjęcia pracowników bezpieki wraz z charakterystyką służbową oraz osób, które stały się ofiarami tamtego systemu. Zdjęcia mówiące jak należy tropić i podsłuchiwać obywateli Polski Ludowej. W tle wystawy znajdują się napisy ze ścian z tajnego aresztu NKWD we Warszawie-Włochach (m.in. podpis Bolesława Piaseckiego wyryty przez niego na ścianie).

Wystawa została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie.

Wystawa prezentowana będzie od 17 marca 2009 r. przez okres jednego miesiąca.dodał: Justyna Nowak, dnia: 2009-03-10 15:51:23.

Informacje dla zwiedzającychProjekt: Wielokulturowe cmentarzysko w Czerniczynie - nieznane źródło wiedzy o epoce brązu i wczesnym średniowieczuProjekt: Publikacja katalogu malarstwa Pawła Gajewskiego w zbiorach Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w HrubieszowieWojownik i księżniczka - wystawa czasowaTowarzystwo Regionalne Hrubieszowskie


TRH


KIOSK


Publikacje dostępne w Muzeum

Galeria - dawne fotografie


Galeria Galeria Galeria Galeria

PROGRAM - STRATY OSOBOWE I OFIARY REPRESJI POD OKUPACJĄ NIEMIECKĄ


straty


(C)2009 Muzeum im. ks. St. Staszica - wszelkie prawa zastrzeżone
autor strony: Tombi