Znalazłem... w gruncie miecz!


Wiadomość z ostatniej chwili !!!

O tym jak ważne są działania popularyzujące współpracę mieszkańców z muzeami i ośrodkami konserwatorskimi, świadczy wydarzenie dosłownie sprzed kilku dni…


Podczas prac melioracyjnych w naszym regionie natrafiono na dobrze zachowany późnośredniowieczny miecz. Pomimo użycia ciężkiego sprzętu do prac ziemnych, udało się go wydobyć w stanie niemal nienaruszonym. Już dzień po odkryciu znalazca Pan Wojciech Kot skontaktował się z hrubieszowskim Muzeum, a kolejnego dnia osobiście go przyniósł. Podczas weryfikacji w terenie precyzyjnie wskazał miejsce odkrycia.

Postawa obywatelska absolutnie godna naśladowania zgłoszona została do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Gratulujemy oraz dziękujemy.

Jest to pierwszy tego typu zabytek w naszych zbiorach z tak dokładną lokalizacją. Po zabiegach konserwatorskich oraz analizach z pewnością trafi na wystawę stałą.dodał: Muzeum, dnia: 2017-06-05 12:38:15.

Informacje dla zwiedzającychProjekt: Ocalić od zniszczenia i zapomnienia. Konserwacja zespołu obiektów Armia Krajowa Oddział w Hrubieszowie - dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Projekt "Miecz z Modrynia"KIOSK


Publikacje dostępne w Muzeum

Galeria - dawne fotografie


Galeria Galeria Galeria Galeria


(C)2009 Muzeum im. ks. St. Staszica - wszelkie prawa zastrzeżone
autor strony: Tombi