Prawie 150 tys. złotych na badania kultury strzyżowskiej.


Gdy opadły emocje po jubileuszowych uroczystościach, możemy już chyba oficjalnie się pochwalić!

Wieloletnia współpraca naszego Muzeum z instytucjami naukowymi, w tym roku zaowocowała w sposób szczególny.

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zawsze był dla nas partnerem o szczególnej randze, natomiast wchodzący w strukturę Wydziału Humanistycznego, Instytut Archeologii, położył podwaliny pod największe i najważniejsze w historii hrubieszowskiego Muzeum, projekty badawcze i wystawiennicze.


Korzystając z tych cennych doświadczeń, oraz wsparcia pracowników Instytutu, kierująca Działem archeologicznym hrubieszowskiego muzeum, mgr Anna Hyrchała, za pośrednictwem lubelskiej uczelni wystąpiła do Narodowego Centrum Nauki, z wnioskiem o dofinansowanie dużego projektu badawczego, dotyczącego kultury strzyżowskiej z wczesnego okresu epoki brązu . Tym oto sposobem, udało się pozyskać znaczące środki finansowe na wieloaspektowe, interdyscyplinarne badania posiadanych oraz pozyskanych w przyszłości materiałów archeologicznych o wspomnianej tematyce.

Badania wykopaliskowe, kompleksowe badania antropologiczne, genetyczne, archeozoologiczne, analizy surowcowe, datowania radiowęglowe - to tylko wybrane działania przewidziane w tym projekcie.

Grant pt. "Najmniej znany spośród najbardziej interesujących - obrządek pogrzebowy kultury strzyżowskiej" dofinansowany w ramach konkursu Preludium 9 na kwotę 149900 zł, realizowany będzie w latach 2016-2018.dodał: Muzeum, dnia: 2015-12-18 13:06:18.

Informacje dla zwiedzającychProjekt: Ocalić od zniszczenia i zapomnienia. Konserwacja zespołu obiektów Armia Krajowa Oddział w Hrubieszowie - dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Projekt "Miecz z Modrynia"KIOSK


Publikacje dostępne w Muzeum

Galeria - dawne fotografie


Galeria Galeria Galeria Galeria


(C)2009 Muzeum im. ks. St. Staszica - wszelkie prawa zastrzeżone
autor strony: Tombi