Wystawa czasowa z okazji Roku Kolberga 2014

Naukowy dorobek Oskara Kolberga w dziedzinie etnografii i folklorystyki jest imponujący. Utrwalił, w wydanych za życia 33 tomach monografii regionalnych, wierny obraz polskiej sztuki i kultury ludowej. Uważał on, że zachowanie tradycji, stworzy fundament sprzyjający odrodzeniu Polski. Kolbergowska dokumentacja, tak pod względem ilościowym, jak i koncepcyjnym, nie ma precedensu w ówczesnym ludoznawstwie; ujawnia to już tytuł serii: Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni muzyka i tańce.

Hrubieszowskie Muzeum, w ramach obchodów Roku Kolberga 2014, prezentując tę wyjątkową sylwetkę, postanowiło również skoncentrować się na jednym szczególnym zagadnieniu poruszanym przez Oskara Kolberga. Zabawa i zabawki od zarania dziejów towarzyszą człowiekowi. Miniaturowe figurki zwierząt, gliniane grzechotki, pozornie błahe przedmioty, mogły również pełnić dla naszych przodków funkcje magiczne, których nie sposób dziś opisać. Życie codzienne wzbogacane było z kolei barwnymi bajkami i opowieściami, które z jednej strony stanowiły nieocenione źródło rozrywki, a z drugiej było sposobem na przekazywanie tradycji i mądrości ludowych. Przez pryzmat przekazów na temat zabawy, spisanych przez niego w XIX wieku zagadek, legend i bajek, postanowiliśmy przygotować wyjątkową ekspozycję.

Wystawa "Skarby z dziecięcego kufra" jest to zbiór niezwykle barwnych i różnorodnych zabawek sprzed kilku pokoleń, gromadzonych przez działy etnograficzne muzeów Lubelszczyzny. Będzie to doskonała wycieczka w przeszłość przede wszystkim dla najmłodszych, dla których tradycyjne, proste, wykonane z gliny lub drewna zabawki są zupełnym przeciwieństem dzisiejszych źródeł rozrywki. Równie dużo emocji, przedmioty prezentowane na wystawie mogą wzbudzić wśród najstarszego pokolenia, które choćby na chwilę będzie mogło się przenieść w czasy swojego dzieciństwa. Etnografia, tak ważna w twórczości Oskara Kolberga, daje taką szansę!
dodał: Muzeum, dnia: 2014-02-13 15:45:38.

Informacje dla zwiedzającychProjekt: Ocalić od zniszczenia i zapomnienia. Konserwacja zespołu obiektów Armia Krajowa Oddział w Hrubieszowie - dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Projekt "Miecz z Modrynia"KIOSK


Publikacje dostępne w Muzeum

Galeria - dawne fotografie


Galeria Galeria Galeria Galeria


(C)2009 Muzeum im. ks. St. Staszica - wszelkie prawa zastrzeżone
autor strony: Tombi