GRODY CZERWIEŃSKIE - konferencja


Niezwykle miło jest nam poinformować, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jesienią 2012 roku zaakceptowało do realizacji projekt badawczy pt. Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie) - chronologia i funkcja w świetle badań dawnych oraz weryfikacyjnych (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki; projekt nr 12H 12 0064 81).

Celem projektu jest możliwie wszechstronna analiza wyników prac wykopaliskowych w Czermnie (1940; 1952; 1976-79; 1985; 1997) i Gródku (1952-55), połączona z badaniami geomagnetycznymi, paleogeograficznymi na obu stanowiskach oraz archeologicznymi badaniami weryfikacyjnymi. Umocnienia znane z obu wymienionych miejscowości łączone są z tzw. Grodami Czerwieńskimi.

Na potrzeby studiów nad Grodami Czerwieńskimi została stworzona osobna seria wydawnicza: U ŹRÓDEŁ EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ. Na jej łamach ukazywać się będą poszczególne opracowania poświęcone Czermnu i Gródku – w języku polskim i angielskim / niemieckim. Jeden z tomów w całości poświęcony będzie zabytkom ze zbiorów Muzeum w Hrubieszowie.

Projekt "Złote jabłko polskiej archeologii" to jeden z największych współczesnych projektów polskiej archeologii. Jednym z ważniejszych zadań jakie przed nami stoją jest prezentacja jego wyników szerszej publiczności. O ile bowiem region Hrubieszowa znany jest w Polsce każdemu miłośnikowi archeologii (ze względu na fantastyczne odkrycia dokonane w Masłomęczu) o tyle świadomość historycznej wartości grodu w Gródku nie jest jeszcze aż tak powszechna.

Jednym z działań przewidzianych na 2013 rok jest zorganizowanie seminarium naukowego poświęconego archeologii tzw. Grodów Czerwieńskich. Konferencja ta, organizowana pośrednio przez hrubieszowskie Muzeum odbędzie się w Hrubieszowie, w dniach 19-20 IX 2013 r. W spotkaniu weźmie udział około 30 badaczy z najważniejszych ośrodków archeologicznych Polski (Kraków, Lublin, Rzeszów, Warszawa) ale także z Niemiec (Lipsk), Rosji (St. Petersburg) i Ukrainy (Lwów).

ORGANIZATORZY:

- Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Kraków-Warszawa

- Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

-Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin

- Centrum Badawcze Historii i Kultury Krajów Europy Środkowo-Wschodniej (GWZO) przy Uniwersytecie w Lipsku

- Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

PARTNERZY:

- POWIAT HRUBIESZOWSKI

- GMINA HRUBIESZÓWdodał: MUZEUM, dnia: 2013-09-06 15:25:22.

Informacje dla zwiedzającychProjekt: Ocalić od zniszczenia i zapomnienia. Konserwacja zespołu obiektów Armia Krajowa Oddział w Hrubieszowie - dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Projekt "Miecz z Modrynia"KIOSK


Publikacje dostępne w Muzeum

Galeria - dawne fotografie


Galeria Galeria Galeria Galeria


(C)2009 Muzeum im. ks. St. Staszica - wszelkie prawa zastrzeżone
autor strony: Tombi