Gocka duma Masłomęcza - publikacja dostępna już w Muzeum
Masłomęccy Goci we współpracy z prof. Andrzejem Kokowskim przygotowali pierwsze stowarzyszeniowe wydawnictwo. Polsko - angielska publikacja pod szyldem Masłomęckiego Stowarzyszenia "Wioska Gotów", Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie i Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie dostępna jest w Kasie Muzeum w Hrubieszowie


Tematycznie zakres książki obejmuje archeologiczne dziedzictwo wybranych miejscowości w regionie hrubieszowskim ze szczególnym uwzględnieniem efektów badań archeologicznych w Masłomęczu i Gródku. Obok prezentacji najciekawszych archeologicznie i historycznie miejsc, wyjątkowo cennych i ciekawych zabytków publikacja dotyczy również obecnie realizowanych przedsięwzięć i projektów bazujących na odkryciach archeologicznych. Przedstawiona została drużyna Gotów masłomęckich jako grupa rekonstrukcyjna powstała przy wsparciu finansowym funduszy Unii Europejskiej oraz aktualny projekt budowy ponadlokalnej marki „Gotania”. W książce część uwagi poświęcono osobom, które swoją postawą na stałe wpisały się w historię badań archeologicznych w Kotlinie Hrubieszowskiej – których działania dały tytuł książce – Gocka duma Masłomęcza. Obok tematyki archeologicznej, historycznej i społecznej przybliżone zostały również wybrane walory przyrodnicze, m.in. wchodzące w skład tzw. Szlaku Gockiego. Każde z ponad 30 omawianych w publikacji zagadnień opatrzone jest bogatą szatą ilustracyjną i fotograficzną. Grupą docelową, do której skierowane będą publikacje będą punkty informacji turystycznej, biblioteki, placówki oświaty, placówki muzealne, siedziby samorządów, instytucje naukowe związane tematycznie z treścią publikacji... oraz indywidualni pasjoanci hrubieszowskiej archeologii.

Patronat medialny - magazym popularnonaukowy Archeologia Żywa

Publikacja wydana dzięki wsparciu finansowemu Gminy Hrubieszów dla organizacji pozarządowych

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

w ramach naboru wniosków ogłoszonego przez Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działaniadodał: Muzeum, dnia: 2012-07-06 13:55:33.

Informacje dla zwiedzającychBitwa nad Bugiem 1018-2018Projekt "Miecz z Modrynia"Projekt: Wielokulturowe cmentarzysko w Czerniczynie - nieznane źródło wiedzy o epoce brązu i wczesnym średniowieczuProjekt: Konserwacja dzieł sztuki Pawła Gajewskiego w celu opracowania, prezentacji i podniesienia standardów przechowywaniaKIOSK


Publikacje dostępne w Muzeum

Galeria - dawne fotografie


Galeria Galeria Galeria Galeria
(C)2009 Muzeum im. ks. St. Staszica - wszelkie prawa zastrzeżone
autor strony: Tombi