Gocka duma Masłomęcza - publikacja dostępna już w Muzeum
Masłomęccy Goci we współpracy z prof. Andrzejem Kokowskim przygotowali pierwsze stowarzyszeniowe wydawnictwo. Polsko - angielska publikacja pod szyldem Masłomęckiego Stowarzyszenia "Wioska Gotów", Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie i Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie dostępna jest w Kasie Muzeum w Hrubieszowie


Tematycznie zakres książki obejmuje archeologiczne dziedzictwo wybranych miejscowości w regionie hrubieszowskim ze szczególnym uwzględnieniem efektów badań archeologicznych w Masłomęczu i Gródku. Obok prezentacji najciekawszych archeologicznie i historycznie miejsc, wyjątkowo cennych i ciekawych zabytków publikacja dotyczy również obecnie realizowanych przedsięwzięć i projektów bazujących na odkryciach archeologicznych. Przedstawiona została drużyna Gotów masłomęckich jako grupa rekonstrukcyjna powstała przy wsparciu finansowym funduszy Unii Europejskiej oraz aktualny projekt budowy ponadlokalnej marki „Gotania”. W książce część uwagi poświęcono osobom, które swoją postawą na stałe wpisały się w historię badań archeologicznych w Kotlinie Hrubieszowskiej – których działania dały tytuł książce – Gocka duma Masłomęcza. Obok tematyki archeologicznej, historycznej i społecznej przybliżone zostały również wybrane walory przyrodnicze, m.in. wchodzące w skład tzw. Szlaku Gockiego. Każde z ponad 30 omawianych w publikacji zagadnień opatrzone jest bogatą szatą ilustracyjną i fotograficzną. Grupą docelową, do której skierowane będą publikacje będą punkty informacji turystycznej, biblioteki, placówki oświaty, placówki muzealne, siedziby samorządów, instytucje naukowe związane tematycznie z treścią publikacji... oraz indywidualni pasjoanci hrubieszowskiej archeologii.

Patronat medialny - magazym popularnonaukowy Archeologia Żywa

Publikacja wydana dzięki wsparciu finansowemu Gminy Hrubieszów dla organizacji pozarządowych

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

w ramach naboru wniosków ogłoszonego przez Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działaniadodał: Muzeum, dnia: 2012-07-06 13:55:33.

Informacje dla zwiedzającychProjekt: ”Światło rzeki” Stanisława Baja – e-book do wystawy czasowejProjekt: Nieinwazyjne rozpoznanie geofizyczne stan. 1C w Gródku - najważniejszego stanowiska archeologicznego LubelszczyznyProjekt: Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Starożytność w świetle niepublikowanych zabytków z regionu hrubieszowskiegoProjekt: Kolekcja muzealiów 2 Pułk Strzelców Konnych. Wydanie katalogu w setną rocznicę powstania pułku.Projekt: Ocalić od zniszczenia i zapomnienia. Konserwacja zespołu obiektów Armia Krajowa Oddział w HrubieszowieKIOSK


Publikacje dostępne w Muzeum

Galeria - dawne fotografie


Galeria Galeria Galeria Galeria


(C)2009 Muzeum im. ks. St. Staszica - wszelkie prawa zastrzeżone
autor strony: Tombi