My, Barbarzyńcy


W najbliższym tygodniu w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie odbywać będą się IV Warsztaty Historyczno-Artystyczne „MY, BARBARZYŃCY". Warsztaty te będą miały charakter imprezy edukacyjno-kulturalnej skierowanej do dzieci ze szkół podstawowych. Spotkania z uczniami mają na celu ukazać różnorodność obyczajów i obrzędów ludów zamieszkujących nasze ziemie 2 tysiące lat temu. Uczestnicy będą poznawać dawne rzemiosła, osobiście wykonywać różne przedmioty, biorąc aktywny udział w warsztatach. Do udziału w tegorocznej edycji warsztatów zaproszeni zostali przedstawiciele działu archeologicznego Muzeum w Hrubieszowie oraz członkowie Masłomęckiego Stowarzyszenia „Wioska Gotów”.


Przygotowany został cykl prelekcji i pokazów dla dzieci prezentujących dzieje germańskiego plemienia gockiego zamieszkującego tereny Polski I-V wieku naszej ery ze szczególnym uwzględnieniem Gotów z Kotliny Hrubieszowskiej. Obok gockiej reprezentacji na warsztatach pojawią się przedstawiciele plemion Bałtów i Wandalów.dodał: B.Bartecki, dnia: 2011-06-22 16:32:15.

Informacje dla zwiedzającychProjekt: Ocalić od zniszczenia i zapomnienia. Konserwacja zespołu obiektów Armia Krajowa Oddział w Hrubieszowie - dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Projekt "Miecz z Modrynia"KIOSK


Publikacje dostępne w Muzeum

Galeria - dawne fotografie


Galeria Galeria Galeria Galeria


(C)2009 Muzeum im. ks. St. Staszica - wszelkie prawa zastrzeżone
autor strony: Tombi