„Wioska Gotów” ciąg dalszy.


Po kilku miesiącach przerwy od zakończenia poprzedniej edycji projektu prowadzącego do stworzenia turystyczno-muzealnego ośrodka w Masłomęczu, rozpoczynamy następne przedsięwzięcie. Tym razem, projekt (zatwierdzony dnia 8 stycznia 2009 roku) trwał będzie przez 7 miesięcy, a jego efekty widoczne będą z pewnością przez lata.
Podstawowym celem jaki przed sobą postawiliśmy jest stworzenie międzypokoleniowej grupy odtwarzającej dziedzictwo kulturowe regionu. W ciągu zbliżających się miesięcy na terenie „Wioski Gotów” w Masłomęczu, pod patronatem merytorycznym archeologów z Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie, przeprowadzone będą liczne zajęcia oraz zorganizowane zostaną ciekawe warsztaty ukazujące dawne rzemiosła oraz obrzędowość Gotów z Kotliny Hrubieszowskiej. Zorganizujemy m.in. warsztaty z obróbki skór, kości i drewna, oraz szkolenia z wytwarzania imitacji niezwykle atrakcyjnej „gockiej” biżuterii. Odtworzona zostanie również dawna kuchnia. Do największych planowanych przedsięwzięć należeć będzie bez wątpienia kolejny cykl szkoleń z garncarstwa połączony z samodzielnym wypałem wykonanych naczyń w rekonstrukcji pieca garncarskiego, którego pozostałości znane są z odkryć archeologicznych. Zaprezentowane zostaną również dawne metody tkania materiałów na pionowych warsztatach tkackich oraz sposoby ich barwienia przy zastosowaniu naturalnych barwników. Dla pełnego ukazania życia codziennego Gotów, powstanie swoista grupa teatralna prezentująca rzemiosła i obrzędy. Już za kilka miesięcy być może uda się również usłyszeć szczęk żelaza oraz zobaczyć na własne oczy „gockich” wojowników, uzbrojonych w miecze, włócznie i tarcze.

dodał: Bartłomiej B., dnia: 2009-02-15 16:30:25.

Informacje dla zwiedzającychBitwa nad Bugiem 1018-2018Projekt "Miecz z Modrynia"Projekt: Wielokulturowe cmentarzysko w Czerniczynie - nieznane źródło wiedzy o epoce brązu i wczesnym średniowieczuProjekt: Konserwacja dzieł sztuki Pawła Gajewskiego w celu opracowania, prezentacji i podniesienia standardów przechowywaniaKIOSK


Publikacje dostępne w Muzeum

Galeria - dawne fotografie


Galeria Galeria Galeria Galeria
(C)2009 Muzeum im. ks. St. Staszica - wszelkie prawa zastrzeżone
autor strony: Tombi