Wystawa przygotowana w 30. rocznicę strajku na Lubelszczyźnie przez lubelski oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Celem wystawy jest przedstawienie historii Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Regionie Środkowo-Wschodnim, począwszy od fenomenu lipcowych strajków w 1980 r. aż po przełom polityczny w 1989 r. Korzenie tutejszej „Solidarności” tkwią w masowych strajkach Lubelskiego Lipca ‘80, które o kilka tygodni wyprzedziły zryw Sierpnia na Wybrzeżu i w innych częściach kraju.


Więcej informacji o wystawie na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Lublin.

Wystawę w salach hrubieszowskiego Muzeum będzie można oglądać od lutego do marca 2011 r.

Spotkanie z Panem Marcinem Dąbrowskim, pracownikiem IPN Oddział Lublin w ramach wystawy „Zaczęło się w Lipcu… »Solidarność« w Regionie Środkowo-Wschodnim 1980–1989”.

W związku z wystawą „Zaczęło się w Lipcu. «Solidarność» w Regionie Środkowo-Wschodnim 1980–1989” w salach hrubieszowskiego Muzeum 10 lutego 2011 r. miało miejsce spotkanie z młodzieżą szkolną. Uczestniczyli w nim uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 i Nr 2 w Hrubieszowie. Przybyła młodzież wysłuchała wykładu otwartego połączonego z prezentacją multimedialną wygłoszonego przez pracownika Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Pana Marcina Dąbrowskiego , a także zwiedziła wystawę.


Informacje dla zwiedzającychBitwa nad Bugiem 1018-2018Projekt "Miecz z Modrynia"Projekt: Wielokulturowe cmentarzysko w Czerniczynie - nieznane źródło wiedzy o epoce brązu i wczesnym średniowieczuProjekt: Konserwacja dzieł sztuki Pawła Gajewskiego w celu opracowania, prezentacji i podniesienia standardów przechowywaniaKIOSK


Publikacje dostępne w Muzeum

Galeria - dawne fotografie


Galeria Galeria Galeria Galeria
(C)2009 Muzeum im. ks. St. Staszica - wszelkie prawa zastrzeżone
autor strony: Tombi