Dział sztuki Muzeum im. ks. Stanisława Staszica prowadzony jest od 1971 roku i obejmuje obecnie 860 obiektów, przy czym liczebność zbiorów systematycznie wzrasta wzbogacana zarówno o przekazy, jak i na drodze pozyskania własnego, czyli poprzez zakup nowych obiektów. Wśród zbiorów z zakresu sztuki znajdują się obrazy olejne, akwarele, szkice, dzieła wykonane w różnych technikach graficznych, ikony, rzemiosło artystyczne i rękodzieło, sztuka użytkowa, rzeźby oraz exlibrisy.

Zdecydowana większość obrazów pochodzi z II poł. XX wieku. W zbiorach Muzeum znajdują się więc zarówno obiekty prezentujące tradycyjną stylistykę pejzażu, portretu, martwej natury czy scen rodzajowych, jak również dzieła o nieco bardziej eksperymentalnym wyrazie, będące odzwierciedleniem kierunków artystycznych poszukiwań formalnych i ikonograficznych sztuki końca ubiegłego stulecia.

Muzeum gromadzi dzieła artystów związanych z Hrubieszowem i jego okolicami, oraz dzieła o tematyce lokalnej, jak np. pejzaże, które powstawały w ramach plenerów organizowanych na terenie powiatu. Wiele z pośród nich ukazuje nieistniejącą dziś zabudowę miasta stanowiąc tym sposobem już nie tylko wartość artystyczną, ale również historyczno – dokumentalną. W swoich zbiorach Muzeum posiada również pokaźną kolekcję exlibrisów, które niegdyś miały za zadanie m. in. podnosić walory estetyczne książek, a dziś same stanowią wartość artystyczną. Wiele z nich to pamiątki po znanych mieszkańcach Hrubieszowa, inne zaś przeszły na własność Muzeum po organizowanych niegdyś konkursach na exlibris dla tej placówki.

W hrubieszowskim Muzeum zgromadzone są dzieła m. in. takich artystów jak: Franciszek Kostrzewski, Tadeusz Michaluk, Stanisław Dawski, Zbigniew Jóźwik, Zbigniew Podciechowski, Jan Popek, Alfred Gauda, Roman Mucha, Stanisław Bodes, Alfred Przybysz i wielu innych. Na szczególną uwagę zasługuje obraz cenionego i znanego światu sztuki artysty szkoły monachijskiej - Władysława Czachórksiego „Portret mężczyzny w binoklach” z 1886 roku, oraz kolekcja obrazów i kilimy Pawła Gajewskiego, które są prezentowane w ramach ekspozycji stałej.

P.Gajewski, Maria du Chateau, 1941r.

Patera secesyjna z I poł. XX wieku

P.Gajewski, Kilim wełniany

P.Gajewski, Wiosna, 1928r.

F.Kostrzewski, Mapa poglądowa hrubieszowskiego, gwasz, 1889 r.

Informacje dla zwiedzającychProjekt: Wielokulturowe cmentarzysko w Czerniczynie - nieznane źródło wiedzy o epoce brązu i wczesnym średniowieczuProjekt: Publikacja katalogu malarstwa Pawła Gajewskiego w zbiorach Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w HrubieszowieWojownik i księżniczka - wystawa czasowaTowarzystwo Regionalne Hrubieszowskie


TRH


KIOSK


Publikacje dostępne w Muzeum

Galeria - dawne fotografie


Galeria Galeria Galeria Galeria

PROGRAM - STRATY OSOBOWE I OFIARY REPRESJI POD OKUPACJĄ NIEMIECKĄ


straty


(C)2009 Muzeum im. ks. St. Staszica - wszelkie prawa zastrzeżone
autor strony: Tombi