Dział sztuki Muzeum im. ks. Stanisława Staszica prowadzony jest od 1971 roku i obejmuje obecnie blisko tysiąc obiektów, przy czym liczebność zbiorów systematycznie wzrasta, wzbogacana zarówno o przekazy, jak i na drodze pozyskania własnego, czyli poprzez zakup nowych obiektów. Wśród zbiorów z zakresu sztuki znajdują się: obrazy olejne, akwarele, szkice, dzieła wykonane w różnych technikach graficznych, ikony, rzemiosło artystyczne i rękodzieło, sztuka użytkowa, rzeźby oraz exlibrisy.

Zdecydowana większość obrazów pochodzi z II poł. XX wieku. W zbiorach muzeum znajdują się więc zarówno obiekty prezentujące tradycyjną stylistykę pejzażu, portretu, martwej natury czy scen rodzajowych, jak również dzieła o nieco bardziej eksperymentalnym wyrazie, będące odzwierciedleniem kierunków artystycznych poszukiwań formalnych i ikonograficznych sztuki końca ubiegłego stulecia.

Muzeum gromadzi dzieła artystów związanych z Hrubieszowem i jego okolicami, oraz dzieła o tematyce lokalnej, jak np. pejzaże, które powstawały w ramach plenerów organizowanych na terenie powiatu. Wiele z pośród nich ukazuje nieistniejącą dziś zabudowę miasta stanowiąc tym sposobem już nie tylko wartość artystyczną, ale również historyczno – dokumentalną.

W swoich zbiorach muzeum posiada również pokaźną kolekcję exlibrisów, które niegdyś miały za zadanie m. in. podnosić walory estetyczne książek, a dziś same stanowią wartość artystyczną. Wiele z nich to pamiątki po znanych mieszkańcach Hrubieszowa, inne zaś przeszły na własność muzeum po organizowanych niegdyś konkursach na exlibris dla tej placówki.

W hrubieszowskim muzeum zgromadzone są dzieła m. in. takich artystów jak: Franciszek Kostrzewski, Antoni Łyżwański, Tadeusz Michaluk, Stanisław Dawski, Zbigniew Jóźwik, Zbigniew Podciechowski, Jan Popek, Stanisław Popek, Alfred Gauda, Roman Mucha, Andrzej Jędruszczak, Stanisław Bodes, Alfred Przybysz, Helena Piekarz i wielu innych.

Na szczególną uwagę zasługuje obraz cenionego i znanego światu sztuki artysty szkoły monachijskiej, Władysława Czachórskiego (1850–1911) — Portret mężczyzny w binoklach z 1886 r. To jeden z najcenniejszych obiektów w muzeum. Jest to obraz namalowany techniką olejną na płótnie niewielkich rozmiarów (34 x 25 cm), oprawiony w piękną, bogato zdobioną ramę. Nie wiemy kim jest sportretowany przez Czachórskiego podczas pobytu w rodzinnym Grabowczyku mężczyzna, przez co obraz zyskuje na tajemniczości i niewątpliwie intryguje.

W ramach działu sztuki hrubieszowskiego muzeum organizowane są wystawy czasowe a wystawy stałe ulegają modernizacjom. Ponadto odbywają się lekcje muzealne, spotkania, wykłady, prezentacje, opracowywane są kolejne publikacje, zbiory są poddawane badaniom naukowemu oraz trafiają do pracowni konserwatorskich.

Informacje dla zwiedzającychBitwa nad Bugiem 1018-2018Projekt "Miecz z Modrynia"Projekt: Wielokulturowe cmentarzysko w Czerniczynie - nieznane źródło wiedzy o epoce brązu i wczesnym średniowieczuProjekt: Konserwacja dzieł sztuki Pawła Gajewskiego w celu opracowania, prezentacji i podniesienia standardów przechowywaniaKIOSK


Publikacje dostępne w Muzeum

Galeria - dawne fotografie


Galeria Galeria Galeria Galeria
(C)2009 Muzeum im. ks. St. Staszica - wszelkie prawa zastrzeżone
autor strony: Tombi