Wystawa „Srebrny koń – archeologiczne skarby między Morzem Czarnym a Kaukazem“ jest pierwszą próbą prezentacji dorobku polskich i niemieckich badań prowadzonych w XIX i na początku XX wieku na obszarach południowej Rosji i dzisiejszej Ukrainy. Do tej pory prezentowana była w Centrum Kultury Dolnej Saksonii w Bevern, następnie trafiła do prestiżowego Pergamonmuseum na berlińskiej Wyspie Muzeów

Z jednej strony wystawa prezentowała dzieje kaukaskich kultur z epoki brązu i wczesnego żelaza, z reliktami po koczowniczych ludach stepowych - Scytach i Sarmatach. W niezwykle atrakcyjny sposób ukazuje również wschodniogermańskich Gotów osiadłych nad Morzem Czarnym. Wśród prezentowanych eksponatów znajdą się zabytki z czasów od 1300 przed Chrystusem do 600 po Chrystusie. Będą to, między innymi, niezwykle cenne i efektowne: egzemplarze broni z epoki brązu, biżuteria z brązu, srebra i złota; wytwory antyczne ze szkła i z kamieni szlachetnych; rzeźby starożytne w brązie, antyczne amfory na wino, rytualne kotły do mieszania krwi z kobylim mlekiem, starożytne lustra, rekonstrukcje kurhanów, strojów sprzed 2700 lat, pancerz, hełmy z brązu oraz wiele innych nigdy dotąd niepokazywanych w Polsce. Właściwie nie ma też innej szansy zobaczenia najstarszego zabytku pisma w postaci inskrypcji urartyjskiej na paradnym hełmie bojowym z późnej epoki brązu.

Z drugiej strony była to wyjątkowa opowieść o wybitnych badaczach, podróżnikach i kolekcjonerach starożytności, żyjących w XIX i XX wieku. Zupełnie obce i nieznane nam zakątki Kaukazu i wybrzeża Morza Czarnego od dawna przykuwały uwagę wielu odkrywców z uwagi na niezmierzony potencjał badawczy. Pozostałości antycznych miast, tajemnicze i pobudzające wyobraźnię kurhany scytyjskich władców, zwierzęca plastyka figuralna, arcydzieła gockich jubilerów to tylko niektóre z zagadnień poruszanych na ekspozycji. Wszystko w pełnej oprawie merytorycznej odnoszącej się m.in. do antycznych źródeł Herodota z Halikarnasu.

Wśród wielkich nazwisk pojawiła się XIX-wieczna postać Rudolfa Virchowa zapalonego antropologa, etnologa i archeologa, interesujące się głównie środkowoeuropejską kulturą łużycką i Słowianami, ale także uczestnika badań Henryka Schliemanna w Troi i oraz kierownika wykopalisk na Kaukazie. Inną, niezwykle barwną postacią jest baron Johannes von Diergardt – zamknięty w sobie miłośnik starożytności, wydający rodzinny majątek na bezcenne kolekcje zabytków, prezentowanych następnie w berlińskich muzeach. Określany był najczęściej jako ,,nieznany darczyńca“. W gronie wielkich badaczy nie zabrakło oczywiście Polaków. Wystarczy choćby wskazać Godfryda Ossowskiego. Zasłynął w naukowym świecie spektakularnymi odkryciami w jednym z kurhanów arystokracji scytyjskiej z III w. przed Chr. w miejscowości Ryżanówka na dzisiejszej Ukrainie.

Kolejny, po sukcesie wystawy „Troja-sen Henryka Schliemanna”, polsko-niemiecki projekt podniesienia rangi hrubieszowskiego muzeum, realizowany jest przez Instytut Archeologii UMCS w Lublinie oraz Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie oraz berlińskie Museum für Vor- und Frühgeschichte, Partnerami przedsięwzięcia, od których wypożyczone zostaną dodatkowe eksponaty (prócz muzeum w Berlinie) są: Römisch-Germanisches Museum w Kolonii, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Muzeum Archeologiczne w Krakowie oraz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.SPONSORZY:

PATRONAT MEDIALNY:


WSPIERAJĄ NAS:

Informacje dla zwiedzającychBitwa nad Bugiem 1018-2018Projekt "Miecz z Modrynia"Projekt: Wielokulturowe cmentarzysko w Czerniczynie - nieznane źródło wiedzy o epoce brązu i wczesnym średniowieczuProjekt: Konserwacja dzieł sztuki Pawła Gajewskiego w celu opracowania, prezentacji i podniesienia standardów przechowywaniaKIOSK


Publikacje dostępne w Muzeum

Galeria - dawne fotografie


Galeria Galeria Galeria Galeria
(C)2009 Muzeum im. ks. St. Staszica - wszelkie prawa zastrzeżone
autor strony: Tombi