ARCHIWUM


"Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, Wołyniu i Polesiu w 2009 roku" - Hrubieszów 18 - 19 maja 2010Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie, Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, Urząd Gminy Hrubieszów oraz Masłomęckie Stowarzyszenie "Wioska Gotów" w dniach 18-19 maja 2010 roku zorganizowały wspólnie doroczną konferencję sprawozdawczą pt. "Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, Wołyniu i Polesiu w 2009 roku".


Pierwszy dzień obrad toczył się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie. Uczestnicy konferencji w odwiedzili również wystawę "Troja- Sen Henryka Schliemanna" w hrubieszowskim Muzeum im. ks. St. Staszica, po czym udali się na wycieczkę do Masłomęcza.


Drugi dzień obrad zorganizowany został w Pałacu w Czumowie. W trakcie konferencji wygłoszonych zostało kilkanaście referatów poruszających zagdanienie najnowszych badań archeologicznych w środkowowschodniej Polsce.


Program

Ogólnopolska Konferencja Studentów Archeologii - Hrubieszów 200830 lat temu w Werbkowicach odbyła się VII Międzynarodowa Sesja Studentów Archeologii. W dniach 17-22 kwietnia 1978 roku region hrubieszowski stał się centrum archeologicznym Polski dla młodzieży akademickiej. Jednak zasięg tematyczny obrad sięgał wówczas o wiele dalej poza granice naszego kraju. Podczas konferencji w Werbkowicach gościliśmy studentów oraz badaczy z Brna, Pragi, Budapesztu, Bukaresztu, Lyonu a także Edynburga. Hasło przewodnie brzmiało: "Kontakty interkulturowe w Europie Środkowej w pradziejach i we wczesnym średniowieczu motorem postępu". Wydarzenie to, choć zdawałoby się tak odległe i przez wielu zapomniane, było punktem odniesienia dla nowego przedsięwzięcia w regionie hrubieszowskim.

Organizatorami konferencji w kwietniu 2008 roku były przede wszystkim: Koło Naukowe Studentów Archeologii Instytutu Archeologii UMCS oraz Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie. Do realizacji planowanego już od kilku lat przedsięwzięcia dołączyły także władze samorządowe: Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy, Urząd Miasta, a także Fundacja du Chateau oraz Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie. Pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Humanistycznego UMCS, Pana prof. dr hab. Henryka Gmiterka zorganizowano w Hrubieszowie i jego bezpośrednich okolicach trzydniowe obrady połączone z prezentacją bogatego dorobku archeologicznego regionu hrubieszowskiego. Patronem merytorycznym był dyrektor IA UMCS prof. dr hab. A. Kokowski. Obrady odbywały się w Hrubieszowskim Domu Kultury oraz w pałacu w Czumowie.

W konferencji udział wzięło około 50 studentów z całego kraju: z Torunia, Wrocławia, Rzeszowa, Łodzi, Lublina. Wśród gości specjalnych znaleźli się m.in.: doc. dr Jan Gurba, dr hab. prof. UW. Aleksander Bursche, prof. dr hab. Magdalena Mączyńska, oraz wielu innych znanych badaczy, związanych z archeologią regionu hrubieszowskiego. Obok 18 referatów wygłoszonych przez przyszłych archeologów, w planie obrad znalazły się również 4 wykłady gościnne.


Informacje dla zwiedzającychProjekt: Ocalić od zniszczenia i zapomnienia. Konserwacja zespołu obiektów Armia Krajowa Oddział w Hrubieszowie - dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Projekt "Miecz z Modrynia"KIOSK


Publikacje dostępne w Muzeum

Galeria - dawne fotografie


Galeria Galeria Galeria Galeria


(C)2009 Muzeum im. ks. St. Staszica - wszelkie prawa zastrzeżone
autor strony: Tombi