Nokturn dla Fryderyka ChopinaW związku z przypadającą na 2010 rok dwusetną rocznicą urodzin Fryderyka Chopina Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie włączyło się w obchody ogłoszonego z tej okazji Roku Chopinowskiego

Nokturn dla Fryderyka Chopina to tytuł wystawy, prezentowanej w Muzeum od 12 marca do końca 2010 roku. Jej głównym zadaniem było ukazanie roli, jaką postać i twórczość Fryderyka Chopina odegrały w polskiej kulturze. Ekspozycja była również wzbogacona o bardzo ważny i niezwykle ciekawy wątek przyjaźni między Chopinem a Tytusem Wojciechowskim z Poturzyna (Powiat Tomaszów Lubelski, Gmina Telatyn), u którego Chopin spędził swoje ostatnie polskie wakacje, z którym się przyjaźnił i korespondował. Na wystawie ukazano ponadto wydawnictwa chopinowskie oraz pamiątki z zakresu szeroko pojmowanej kultury polskiej, które w szczególny sposób upamiętniają nie tylko wizerunek kompozytora, ale również jego zasługi na niwie muzyki.

Ekspozycji towarzyszyły będą dwa referaty połączone z pokazami multimedialnymi. Zostały one przygotowane przez pracownika merytorycznego Muzeum, mgr Dorotę Grzymałę (asystent muzealny, kulturoznawca, krytyk sztuki). Prezentowane w tarkie wystawy zagadnienia:

1)„Ty daleko, daleko, het gdzieś tam za Hrubieszowem…”, czyli rzecz o przyjaźni Fryderyka Chopina z Tytusem Wojciechowskim, właścicielem majątku w Poturzynie.

2)Malarsko – poetycki obraz muzyki Chopina. Wiersz Kornela Ujejskiego jako poetycka, oraz obraz Władysława Podkowińskiego jako malarska interpretacja „Marszu żałobnego” Fryderyka Chopina.

Informacje dla zwiedzającychBitwa nad Bugiem 1018-2018Projekt "Miecz z Modrynia"Projekt: Wielokulturowe cmentarzysko w Czerniczynie - nieznane źródło wiedzy o epoce brązu i wczesnym średniowieczuProjekt: Konserwacja dzieł sztuki Pawła Gajewskiego w celu opracowania, prezentacji i podniesienia standardów przechowywaniaKIOSK


Publikacje dostępne w Muzeum

Galeria - dawne fotografie


Galeria Galeria Galeria Galeria
(C)2009 Muzeum im. ks. St. Staszica - wszelkie prawa zastrzeżone
autor strony: Tombi