Strona poświęcona realizacji projektu:

MIECZ Z MODRYNIA - Informacje o projekcie

Okoliczności odkrycia i międzynarodowa kariera medialna.

O średniowiecznym (datowanym na XIII-XIV w.) mieczu przypadkowo odkrytym przez p. Wojciecha Kota w okolicach Modrynia (gm. Mircze, powiat hrubieszowski) w 2017 roku słyszały tysiące, a może nawet miliony osób. O tym wyjątkowym znalezisku, jak również o godnej pochwały postawie znalazcy, informowały portale internetowe na całym świecie. Zdjęcia miecza i znalazcy publikowane były w portalach od Japonii po Stany Zjednoczone, natomiast z prośbą o wywiad w tej sprawie zwróciła się m.in. redakcja National Geographic w Waszyngtonie. Pomijając medialny sukces miecza z Modrynia, równie duża jest jego naukowa, historyczna ale także muzealna wartość.


Odkrycia dokonano pod koniec maja 2017 roku podczas prac melioracyjnych na głębokości ok. 0,5 m. Teren, na którym znaleziono miecz nigdy nie był wykorzystywany rolniczo. Miejsce to znajduje się w obrębie podmokłej łąki poprzecinanej licznymi rowami melioracyjnymi. Niezwłocznie po odkryciu, znalazca skontaktował się z Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie celem przekazania zabytku.


Za swoją postawę p. Wojciech Kot na wniosek Muzeum w Hrubieszowie i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie uhonorowany został pod koniec 2017 roku nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za przypadkowe znalezienie zabytku archeologicznego.


Koncepcja projektu.Miecz z Modrynia został poddany gruntownej konserwacji i wrócił już do zbiorów Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie. Nim jednak zostanie zaprezentowany upłynie trochę czasu. A wszystko to za sprawą wyjątkowego zainicjowanego przez nas projektu. Miecz z Modrynia, choć zdumiewająco dobrze zachował się podczas kilkuset lat spoczywania na podmokłej łące, utracił wiele ze swojego pierwotnego stanu zachowania. W związku z tym postanowiliśmy w oparciu o precyzyjną dokumentację tego zabytku, wykonać jego wierną kopię. Naszym zamiarem, obok opracowania naukowego jest zaprezentowanie go w pełnej okazałości, w postaci takiej, w jakiej trafił do ziemi w niewyjaśnionych okolicznościach setki lat temu.

W XXI wieku wykonywaniem wysokiej jakości mieczy wzorowanych na konkretnych znaleziskach zajmuje się garstka rzemieślników – artystów. Spędzają oni setki godzin studiując materiały źródłowe, zdjęcia, rysunki techniczne, by w sposób najbardziej wierny odtworzyć zarówno proces wykonywania takiego miecza, jak i gotową broń o walorach użytkowych porównywalnych z egzemplarzami o średniowiecznej chronologii.

Naszym mieczem udało się zainteresować Macieja Kopciucha, artystę wielu dziedzin, który od ponad 10 lat profesjonalnie zajmuje się wykonywaniem najwyższej jakości kopii mieczy dla celów muzealnych oraz dla indywidualnych odbiorców. Szczególnie wiele uwagi poświęca mieczom średniowiecznym ze terenu całej Europy (datowanym od X do XV wieku). Prócz tego jest również malarzem, rzeźbiarzem, publicystą a nawet kompozytorem. Wszystkie te talenty pozwalają mu na tworzenie wyjątkowych dzieł. A teraz w ramach współpracy z hrubieszowskim Muzeum podjął się wykonania miecza z Modrynia.

W ciągu najbliższych miesięcy publikować będziemy materiały na temat poszczególnych etapów pracy nad mieczem z Modrynia. Szczególnie zachęcamy do śledzenia na bieżąco stron internetowych (odnośniki poniżej) oraz profilu FB @swordmaking oraz na profilu FB Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie.Informacje dla zwiedzającychProjekt "Miecz z Modrynia"Projekt: Konserwacja dzieł sztuki Pawła Gajewskiego w celu opracowania, prezentacji i podniesienia standardów przechowywaniaKIOSK


Publikacje dostępne w Muzeum

Galeria - dawne fotografie


Galeria Galeria Galeria Galeria


(C)2009 Muzeum im. ks. St. Staszica - wszelkie prawa zastrzeżone
autor strony: Tombi