Zbiory etnograficzne

Stanisław Karulak, Chrystus, 1966r.

liczą ponad 1200 zabytków, ukazujących kulturę materialną duchową i społeczną powiatu hrubieszowskiego.

Chrystus Frasobliwy XIXw.

W zakresie kultury materialnej zbiory obejmują: przygotowanie i

naczynia klepkowe

przechowywanie pożywienia, obróbkę drewna, garncarstwo, tkactwo w tym narzędzia tkackie i ubiory.

pająk Władysława Grudzińska

W zbiorach znajdują się materiały związane z kulturą duchową to rzeźby, obrazy, wycinanki, pająki.

Informacje dla zwiedzającychProjekt "Miecz z Modrynia"Projekt: Wielokulturowe cmentarzysko w Czerniczynie - nieznane źródło wiedzy o epoce brązu i wczesnym średniowieczuProjekt: Publikacja katalogu malarstwa Pawła Gajewskiego w zbiorach Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w HrubieszowieWojownik i księżniczka - projekt badania obrządku pogrzebowego kultury strzyżowskiejKIOSK


Publikacje dostępne w Muzeum

Galeria - dawne fotografie


Galeria Galeria Galeria Galeria
(C)2009 Muzeum im. ks. St. Staszica - wszelkie prawa zastrzeżone
autor strony: Tombi