Zbiory Działu archeologicznego hrubieszowskiego Muzeum obejmują obecnie ponad 5 tysięcy tzw. zabytków wydzielonych, a liczba ta stale się wzrasta. Niemal wszystkie przechowywane w trzech magazynach oraz prezentowane na stałej wystawie archeologicznej przedmioty, pochodzą z terenu powiatu hrubieszowskiego. Zabytki gromadzone były jeszcze na długo przed oficjalnym powstaniem Muzeum w 1965 roku. Od czerwca 1972 do października 1999 roku placówka funkcjonowała jako oddział Muzeum Okręgowego w Zamościu. W związku z tym duża ilość zabytków z badań archeologicznych prowadzonych w tym okresie, szczególnie materiały archeologiczne pochodzące z badań cmentarzyska Gotów w Masłomęczu, prowadzonych przez prof. dr hab. Andrzeja Kokowskiego, znajdują się obecnie w Muzeum Zamojskim. Część zbiorów przekazana została przez założycieli placówki - Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie. Pochodziły one przede wszystkim od przypadkowych znalazców pragnących podzielić się swoim odkryciem z szerszym gronem ludzi.

Od października 1999 roku, kiedy placówka zmieniła swój status i jest instytucją powiatową, noszącą nazwę Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie, wszystkie znaleziska archeologiczne z powiatu hrubieszowskiego zgodnie z ustawą trafiają do naszych zbiorów. Pochodzą one zarówno z badań prowadzonych przed obecny Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, z badań prowadzonych z ramienia Muzeum oraz z przekazów Wojewódzkiego Ośrodka Służby Ochrony Zabytków z delegatury zamojskiej. Znaczna ilość przedmiotów pochodzi również z badań przedinwestycyjnych oraz ratowniczych. Nie należy także zapominać o prywatnych kolekcjach i przypadkowych znalazcach zgłaszających swoje odkrycia i przekazujących zabytki do zbiorów Muzeum. Dział archeologiczny współpracuje również z Komendą Powiatową Policji w Hrubieszowie, przyjmującą liczne zgłoszenia o przypadkowo naruszonych stanowiskach archeologicznych oraz w zakresie walki z niezwykle popularnym w regionie, a zgubnym dla pracy archeologa, procederem nielegalnego pozyskiwania i handlu zabytkami przez użytkowników wykrywaczy metali.

Od 2009 roku Dział archeologiczny prowadzi regularne ratownicze badania archeologiczne na stanowisku wczesnobrązowej kultury strzyżowskiej w Rogaline (gm. Horodło).Materiały do pobrania:
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku

osadzanie

Informacje dla zwiedzającychProjekt: Ocalić od zniszczenia i zapomnienia. Konserwacja zespołu obiektów Armia Krajowa Oddział w Hrubieszowie - dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Projekt "Miecz z Modrynia"KIOSK


Publikacje dostępne w Muzeum

Galeria - dawne fotografie


Galeria Galeria Galeria Galeria


(C)2009 Muzeum im. ks. St. Staszica - wszelkie prawa zastrzeżone
autor strony: Tombi