Zarząd TRH wybrany na XXIII Walnym Zjeździe TRH w dniu 15 grudnia 2013 roku:


-Jerzy Leopold Krzyżewski – prezes
-Emilia Feliksiak – wice prezes
-Zenon Panasiewicz – skarbnik
-Józef Wręga – sekretarz

oraz członkowie:

-Dorota Grzymała
-Agnieszka Skubis – Rafalska
-Marek Ambroży Kitliński
-Henryk Kazimierz Lebiedowicz
-Kazimierz Łukiewicz
-Wiesław Sikora

Komisja Rewizyjna:
-Maurycy Mikita – przewodniczący
-Bogdan Lachowicz
-Jan Korneluk

Sąd Koleżeński:

-Krystyna Przybysz
-ks. Waldemar Malinowski
-Jacek Łaciński

Informacje dla zwiedzającychBitwa nad Bugiem 1018-2018Projekt "Miecz z Modrynia"Projekt: Wielokulturowe cmentarzysko w Czerniczynie - nieznane źródło wiedzy o epoce brązu i wczesnym średniowieczuProjekt: Publikacja katalogu malarstwa Pawła Gajewskiego w zbiorach Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w HrubieszowieWojownik i księżniczka - projekt badania obrządku pogrzebowego kultury strzyżowskiejKIOSK


Publikacje dostępne w Muzeum

Galeria - dawne fotografie


Galeria Galeria Galeria Galeria
(C)2009 Muzeum im. ks. St. Staszica - wszelkie prawa zastrzeżone
autor strony: Tombi