ZAPROSZENIE
NA SPOTKANIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE
19 stycznia 2014


Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie im. Stanisława Staszica serdecznie zaprasza na spotkanie świąteczno-noworoczne, które odbędzie się:

19 stycznia 2014 roku

o godzinie 15.00

w kawiarni Hrubieszowskiego Domu Kultury.

XXIII WALNY ZJAZD TRH - 15 grudnia 2013


Zjazd otworzył prezes TRH Jerzy Leopold Krzyżewski, oddając przedstawicielkom Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej pod przewodnictwem p. Grażyny Temporowicz i akompaniamencie p. Krzysztofa Gumieli oraz dbającego o nagłośnienie p. Krzysztofa Zawiszy głos do odśpiewania hymnu naszej „Małej Ojczyzny” - „Hrubieszowska ty Ziemico”, uczyniły to dodatkowo przy wsparciu przybyłych. W związku z tym, że zbliżają się święta zaśpiewały jeszcze kilka kolęd, po których zabrzmiały gromkie oklaski zgromadzonych w podziękowaniu.

Pamiętano również o zmarłych członkach czy wspierających TRH w ostatniej kadencji, jak i o współzałożycielu Wincentym Piątaku, na którego grób, ku pamięci wszystkim udała się delegacja w celu złożenia wieńca i zapalenia znicza. Była również minuta ciszy.

Na zebranie m.in. przybyli: Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego p. Tomasz Zając, Burmistrz Miasta Hrubieszowa p. Tadeusz Garaj, jego zastępca p. Paweł Perelmuter, sekretarz UM p. Czesław Podgórski, sekretarz Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie p. Tomasz Ożóg, instruktor ds. oświatowych i regionalizmu Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie dr Agnieszka Drewniak, wójt Gminy Hrubieszów p. Jan Mołodecki, wójt Gminy Mircze p. Lech Szopiński, gość honorowy prof. Andrzej Kokowski, członkowie ustępującego zarządu i członkowie TRH i jego organu prasowego Biuletynu, sympatycy.

Jak to na takich zebraniach bywa wręczone zostały odznaczenia i to nie byle, jakie, ponieważ Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego w Lublinie p. Tomasz Zając w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej p. Bronisława Komorowskiego zawiesił na piersi pełniącego społecznie przez cztery kadencje funkcję prezesa TRH p. Jerzego Leopolda Krzyżewskiego Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, następnie odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymali: wybitna malarka Ziemi Hrubieszowskiej p. Helena Piekarz, hrubieszowski starosta p. Józef Kuropatwa i sekretarz TRH p. Józef Wręga, piękne medaliony wykonane z okazji 50-lecia TRH otrzymał Burmistrz Miasta Hrubieszowa p. Tadeusz Garaj oraz Dyrektor Biblioteki Publicznej im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie, jednocześnie sekretarz kolegium redakcyjnego Biuletynu TRH p. Bogumiła Dragan – Szkodzińska. Z koleiinstruktor ds. oświatowych i regionalizmu Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie dr Agnieszka Drewniak wręczyła Dyplomy – Podziękowania dla 8 osób: Henryk Kazimierz Lebiedowicz, Jadwiga Piłat, Kazimierz Łukiewicz, Jadwiga Demusiak, Emilia Feliksiak, Zenon Panasiewicz, Jerzy Krzyżewski i Czesław Podgórski.

Przewodniczącym Walnego Zjazdu został znany i ceniony od lat hrubieszowski notariusz p. Jacek Łaciński, który sprawnie poprowadził jego dalszą część a protokolantami p. Emilia Feliksiak i p. Kazimierz Łukiewicz.

Bogate sprawozdanie z czteroletniej kadencji TRH odczytał prezes Towarzystwa p. Jerzy L. Krzyżewski, szczegółowe sprawozdanie Komisji Rewizyjnej p. Marian Pawlak a Sądu Koleżeńskiego p. Krystyna Przybysz.

Zgodnie z przebiegiem zebrania powołano Komisję Wyborczą w składzie: Henryk Madej - przewodniczący, Ryszard Wieczorek - członek i Wiesława Piwko – sekretarz oraz Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Wiesław Koman, Jarosław Woźniak i Agnieszka Skubis – Rafalska

Na wniosek przewodniczącego Walnego Zjazdu p. Jacka Łacińskiego, który przedstawił regulamin Zjazdu zatwierdzono go. Z kolei zgłaszano kandydatów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, poczem komisja wyborcza udała się w celu przygotowania kart do głosowania, a w tym czasie była dyskusja, m.in. głos zabierali: prof. Andrzej Kokowski, p. Jerzy Krzyżewski, p. Henryk Smalej, p. Bartłomiej Bartecki, p. Bogumiła Dragan – Szkodzińska, p. Paweł Koman. Uprawnionych do głosowania było 65 osób, ważnych głosów oddano 60. Do Zarządu zgłoszono 13 kandydatur, po obliczeniu głosów i ukonstytuował się Zarząd TRH od 15.12.2013 na czteroletnią kadencję.

Opracował i zdjęcia - Marek Ambroży Kitliński


Informacje dla zwiedzającychBitwa nad Bugiem 1018-2018Projekt "Miecz z Modrynia"Projekt: Wielokulturowe cmentarzysko w Czerniczynie - nieznane źródło wiedzy o epoce brązu i wczesnym średniowieczuProjekt: Publikacja katalogu malarstwa Pawła Gajewskiego w zbiorach Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w HrubieszowieWojownik i księżniczka - projekt badania obrządku pogrzebowego kultury strzyżowskiejKIOSK


Publikacje dostępne w Muzeum

Galeria - dawne fotografie


Galeria Galeria Galeria Galeria
(C)2009 Muzeum im. ks. St. Staszica - wszelkie prawa zastrzeżone
autor strony: Tombi