TOWARZYSTWO REGIONALNE HRUBIESZOWSKIE


Ocalić od zapomnienia – było dewizą hrubieszowskich regionalistów zakładających w 1960 roku Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie.
Hrubieszowszczyzna może się chlubić bogatym rejestrem wybitnych twórców, których wydała lub gościła w różnych okresach i różnych wymiarach czasu. W tym tkwi, nie tylko powód do dumy, ale przede wszystkim obowiązek kultywowania przekazywanych przyszłym pokoleniom bogatych tradycji kulturalnych tej ziemi. Czyni to właśnie TRH stawiając sobie za główny cel działalności:

- integrację hrubieszowskiej społeczności,

- utrzymywanie więzi z rodzinną ziemią hrubieszowską, tych wszystkich, którzy ją opuścili,

- pielęgnowanie i popularyzację postępowych tradycji regionu hrubieszowskiego oraz dokumentowanie jego wkładu w kulturę i cywilizację,

- ochronę zabytków kultury umysłowej i materialnej regionu hrubieszowskiego,

- upamiętnienie regionalnych miejsc pamięci narodowej,

- interesowanie intelektualistów sprawami regionu hrubieszowskiego,

- popieranie i pomoc w działalności intelektualnej na rzecz regionu hrubieszowskiego.AKTUALNOŚCI
Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie - historia


Statut TRH


Zarząd TRH


KontaktInformacje dla zwiedzającychBitwa nad Bugiem 1018-2018Projekt "Miecz z Modrynia"Projekt: Wielokulturowe cmentarzysko w Czerniczynie - nieznane źródło wiedzy o epoce brązu i wczesnym średniowieczuProjekt: Konserwacja dzieł sztuki Pawła Gajewskiego w celu opracowania, prezentacji i podniesienia standardów przechowywaniaKIOSK


Publikacje dostępne w Muzeum

Galeria - dawne fotografie


Galeria Galeria Galeria Galeria
(C)2009 Muzeum im. ks. St. Staszica - wszelkie prawa zastrzeżone
autor strony: Tombi