Projekt: Konserwacja dzieł sztuki Pawła Gajewskiego w celu opracowania, prezentacji i podniesienia standardów przechowywaniaAktualizcja 7 stycznia 2019 roku


Zakończenie projektu dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Realizacja projektu na konserwację dziewięciu obrazów olejnych Pawła Gajewskiego znajdujących się w zbiorach Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie dobiega końca. Zwieńczeniem całego przedsięwzięcia będzie oficjalna, premierowa prezentacja dzieł, na którą już teraz, z przyjemnością zapraszamy!
Aktualizcja 5 listopada 2018 roku

Trwa realizacja projektu dotyczącego konserwacji obrazów olejnych Pawła Gajewskiego pochodzących z darowizny od wnuków malarza.

Dziewięć obrazów olejnych autorstwa Pawła Gajewskiego, które powstały w latach 20. i 30. XX w., wciąż znajduje się w pracowni konserwatorskiej, gdzie przechodzą gruntowną konserwację, której nadrzędne cele to: zapobiegnięcie postępowaniu procesów degradacji, przywrócenie zatraconych jakości i przygotowanie do dalszego bezpiecznego przechowywania i eksponowania, jak również prowadzenia badań naukowych. Podniesienie estetycznej jakości i artystycznej wartości dzieł będzie efektem działań konserwatorskich, w programie których znalazły się między innymi następujące prace: dezynfekcja i oczyszczanie przodu i tyłu obiektów, konsolidacja warstw technologicznych, prostowanie dzieł, uzupełnianie ubytków, wzmacnianie płócien, nanoszenie retuszy barwnych oraz werniksu, jak również oprawienie w ramy. To tylko część z ustalonych we wstępnych prognozach zabiegów, które znacząco wpłyną na poprawę stanu zachowania i wizualnej strony dzieł.

W czasie gdy obrazy pozostają pod opieką konserwatora, w muzeum jest już opracowywany scenariusz wystawy czasowej, która będzie prezentowała obrazy po ich odnowieniu. Dodatkowo zostanie przygotowana prezentacja fotografii dokumentujących stan dzieł przez konserwacją, jej przebieg oraz efekty końcowe.


Jeszcze przed końcem roku będziemy mogli poinformować Państwa kiedy oficjalnie zaprezentujemy bezcenne dla nas dzieła Pawła Gajewskiego w nowej odsłonie. Aby jednak podsycić Państwa ciekawość i uchylić rąbka tajemnicy, prezentujemy pierwsze efekty pracy konserwatora, które wywarły na nas duże wrażenie (Portret żony, olej na płótnie, 1925 r.).

Konserwacja jest dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji zadania pod nazwą Konserwacja dzieł sztuki Pawła Gajewskiego w celu opracowania, prezentacji i podniesienia standardów przechowywania (program Wspieranie działań muzealnych 2018).29 maja 2018 roku

Konserwacja dzieł sztuki Pawła Gajewskiego w celu opracowania, prezentacji i podniesienia standardów przechowywaniaNiezwykle miło nam poinformować, że na opublikowanych listach zadań wytypowanych do dofinansowania przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, złożony przez nasze Muzeum wniosek został rozpatrzony pozytywnie!

Rok temu poinformowaliśmy Państwa o tym, że do zbiorów muzeum trafiła pokaźna ilość obrazów, rysunków, szkiców oraz dokumentów i fotografii, przekazanych przez Wandę Zarembę i Antoniego Gajewskiego, którzy są rodzeństwem i wnukami Pawła Gajewskiego.W skład darowizny weszło między innymi aż dziewięć obrazów olejnych malarza, które w większości powstały w okresie międzywojennym. Ze względu na zły stan zachowania, pomimo, że dotychczasowi właściciele dbali o bezpieczne przechowywanie, dzieła wymagają konserwacji, bez której nie mogą być eksponowane. Ponieważ bardzo zależy nam na powiększaniu prezentowanej w muzeum od lat „Galerii twórczości Pawła Gajewskiego”, wystąpiliśmy z wnioskiem do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie konserwacji. Z przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy dotację w wysokości 20.000 zł na realizację zadania pod nazwą „Konserwacja dzieł sztuki Pawła Gajewskiego w celu opracowania, prezentacji i podniesienia standardów przechowywania”, w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych”.


Już pod koniec tego roku będziemy mogli zatem zaprezentować Państwu nieznane i nieprezentowane dotychczas obrazy Pawła Gajewskiego, wśród których znajdują się dwa autoportrety, portrety członków rodziny, martwe natury, pejzaż i scena symboliczna. Nasza radość jest tym większa, że dzieła przejdą gruntowną konserwację i odzyskają swój dawny wygląd, co podniesie ich wartość artystyczną i estetyczną.

Osobą odpowiedzialną za napisanie wniosku i realizację zadania jest Dorota Grzymała – kustosz działu sztuki Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.


Paweł Gajewski urodził się w 1889 r. w miejscowości Drogojówka na terenie powiatu hrubieszowskiego. Był uczniem Szkoły Przemysłowej w Krakowie oraz Państwowego Instytutu Sztuk Plastycznych we Lwowie. W latach 1908-1913 kształcił się w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowni Wojciecha Weissa. Już podczas studiów został zauważony i doceniony jego talent. Gajewski zdobywał liczne nagrody, wyróżnienia a także zagraniczne stypendia. W latach 1918-1922 Gajewski uczył w gimnazjum w Zamościu a następnie, do 1939 r. w Szkole Sztuki Zdobniczej i Przemysłu we Lwowie. W latach 30. XX w. Paweł Gajewski wraz z bratem Szczepanem zakładał na terenie powiatu hrubieszowskiego Społeczne Szkoły Przemysłu Ludowego, w których nauczano tkactwa. W czasie II wojny światowej był więźniem obozów koncentracyjnych. Wojna odcisnęła piętno również na jego dorobku twórczym, którego większość niestety zaginęła, bądź uległa zniszczeniu. Paweł Gajewski zmarł w 1950 r. Mimo, że brał aktywny udział w życiu artystycznym m.in. Krakowa i Lwowa, tylko w jego rodzimych okolicach wciąż zachowała się o nim pamięć, dzięki której od lat 70. XX., czyli niemal od początku istnienia w Hrubieszowie muzeum, zaczęto tworzyć jedyną w kraju kolekcję jego dzieł.

Informacje dla zwiedzającychBitwa nad Bugiem 1018-2018Projekt "Miecz z Modrynia"Projekt: Wielokulturowe cmentarzysko w Czerniczynie - nieznane źródło wiedzy o epoce brązu i wczesnym średniowieczuProjekt: Konserwacja dzieł sztuki Pawła Gajewskiego w celu opracowania, prezentacji i podniesienia standardów przechowywaniaKIOSK


Publikacje dostępne w Muzeum

Galeria - dawne fotografie


Galeria Galeria Galeria Galeria
(C)2009 Muzeum im. ks. St. Staszica - wszelkie prawa zastrzeżone
autor strony: Tombi