„Publikacja katalogu malarstwa Pawła Gajewskiego w zbiorach Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie” - PROJEKT ZREALIZOWANY

„Publikacja katalogu malarstwa Pawła Gajewskiego w zbiorach Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie” – to nazwa zadania, na którego realizację środki przyznało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu pod nazwą „Dziedzictwo kulturowe 2016” a dotyczyło Priorytetu „Wspieranie działań muzealnych”. Zarówno Programem, jak i Priorytetem zarządza Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie wniosku i realizację zadania była Dorota Grzymała, kustosz działu sztuki Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. Promocja katalogu odbyła się 4 listopada 2016 r."Malarstwo Pawła Gajewskiego w zbiorach Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie" to katalog kolekcji malarstwa i przewodnik po stałej wystawie pt. "Galeria twórczości Pawła Gajewskiego". Dwujęzyczny (polsko-angielski) katalog, ma stanowić zasadniczy wkład w pogłębienie zarówno stanu wiedzy o życiu Pawła Gajewskiego (1889-1950), o którym dotychczas wiadomo było niewiele, jak i umożliwić szerszej grupie odbiorców poznanie losów i twórczości jednego z absolwentów słynnej krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i uczniów Wojciecha Weissa. Publikacja tego typu katalogu ma szczególne znaczenie dla podniesienia świadomości historycznej i artystycznej mieszkańców regionu oraz osób zainteresowanych historią polskiej sztuki. Celem wydania katalogu jest opublikowanie wyników kilkuletnich badań nad życiem i wszechstronną działalnością twórczą oraz edukacyjną Pawła Gajewskiego, artysty, który urodził się w miejscowości Drogojówka na terenie powiatu hrubieszowskiego. Katalog stanowi pełny opis kolekcji obrazów malarza, gromadzonych od początku lat 70. XX w., czyli niemal od początku istnienia muzeum w Hrubieszowie (1965 r.), a eksponowanych po dziś dzień na wystawie stałej i będących chlubą muzeum. Na kolekcję składają się obrazy olejne malowane na płótnie i drewnianej sklejce, powstałe w latach 1913-1942. Wśród nich przeważają portrety osób związanych z regionem hrubieszowskim, ale znajdują się również sceny rodzajowe, martwa natura oraz cykl prezentujący trzy pory roku, oprawiony w autorskie ramy. Kolekcja jedenastu obrazów, choć wydaje się być niewielka liczebnie, jest nadzwyczaj cenna dla historii kultury i sztuki polskiej, ponieważ dotyczy dzieł, które udało się zachować od zniszczenia i grabieży podczas II wojny światowej. Opublikowanie nieznanych dotąd faktów i dzieł może mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju analizy losów artystów, których szczyt aktywności twórczej przypadał na okres międzywojenny oraz czas II wojny światowej.

Paweł Gajewski urodził się w 1889 r. w miejscowości Drogojówka na terenie powiatu hrubieszowskiego. Był uczniem Szkoły Przemysłowej w Krakowie oraz Państwowego Instytutu Sztuk Plastycznych we Lwowie. W latach 1908-1913 kształcił się w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowni Wojciecha Weissa. Już podczas studiów został zauważony i doceniony jego talent. Gajewski zdobywał liczne nagrody, wyróżnienia a także zagraniczne stypendia. W latach 1918-1922 Gajewski uczył w gimnazjum w Zamościu a następnie, do 1939 r. w Szkole Sztuki Zdobniczej i Przemysłu we Lwowie. W latach 30. XX w. Paweł Gajewski wraz z bratem Szczepanem zakładał na terenie powiatu hrubieszowskiego Społeczne Szkoły Przemysłu Ludowego, w których nauczano tkactwa. W czasie II wojny światowej był więźniem obozów koncentracyjnych. Wojna odcisnęła piętno również na jego dorobku twórczym, którego większość niestety zaginęła, bądź uległa zniszczeniu. Paweł Gajewski zmarł w 1950 r. Mimo, że brał aktywny udział w życiu artystycznym m.in. Krakowa i Lwowa, tylko w jego rodzimych okolicach wciąż zachowała się o nim pamięć, dzięki której od lat 70. XX., czyli niemal od początku istnienia w Hrubieszowie muzeum, zaczęto tworzyć jedyną w kraju kolekcję jego dzieł.

A. Kokowski o publikacji i promocji książki na łamach Wiadomości Uniwersyteckich UMCS w Lublinie:

Wiadomości Uniwersyteckie UMCS - 12.2016


Informacje dla zwiedzającychBitwa nad Bugiem 1018-2018Projekt "Miecz z Modrynia"Projekt: Wielokulturowe cmentarzysko w Czerniczynie - nieznane źródło wiedzy o epoce brązu i wczesnym średniowieczuProjekt: Konserwacja dzieł sztuki Pawła Gajewskiego w celu opracowania, prezentacji i podniesienia standardów przechowywaniaKIOSK


Publikacje dostępne w Muzeum

Galeria - dawne fotografie


Galeria Galeria Galeria Galeria
(C)2009 Muzeum im. ks. St. Staszica - wszelkie prawa zastrzeżone
autor strony: Tombi