50-lecie TRH - wystawa czasowa

Wystawa 50-lecie Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego została zorganizowana w związku z przypadającym na ten rok jubileuszem Towarzystwa, które od początku swojego istnienia za dewizę przyjęło słowa „ocalić od zapomnienia”.

Istotą działań Towarzystwa jest troska o zachowanie w małej ojczyźnie wartości i tradycji budowanych przez kolejne pokolenia, budzenie szacunku dla dziedzictwa kultury lokalnej, pielęgnowanie go i wzmacnianie tożsamości kulturowej. W sferze działań Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego znajduje się między innymi chronienie zabytków, wydawanie książek o regionie, czasopisma „Biuletyn TRH”, pełnienie roli stacji badawczej i popularyzowanie wiedzy o regionie poprzez organizowanie sesji naukowych, konferencji, spotkań, promocji książek.

Te wszystkie działania staraliśmy się ukazać poprzez zorganizowanie wystawy jubileuszowej, na której znalazły się materiały dokumentujące i świadczące o działalności Towarzystwa na przestrzeni półwiecza. Zgromadzone materiały ze względu na swoją różnorodność możemy podzielić na dokumentujące działalność Towarzystwa (plakaty, zdjęcia, zaproszenia, dyplomy), eksponaty numizmatyczne (medale i medaliony wydawane przez Towarzystwo, a także medale i odznaczenia, którymi Towarzystwo zostało uhonorowane za swoją działalność), dzieła sztuki (obrazy z plenerów malarskich organizowanych przez Towarzystwo), a także książki które ukazały się w ramach Biblioteki TRH.

Wystawa została przygotowana z materiałów pochodzących ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego i prywatnych zbiorów Pana Jerzego Leopolda Krzyżewskiego prezesa Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego.


Informacje dla zwiedzającychBitwa nad Bugiem 1018-2018Projekt "Miecz z Modrynia"Projekt: Wielokulturowe cmentarzysko w Czerniczynie - nieznane źródło wiedzy o epoce brązu i wczesnym średniowieczuProjekt: Konserwacja dzieł sztuki Pawła Gajewskiego w celu opracowania, prezentacji i podniesienia standardów przechowywaniaKIOSK


Publikacje dostępne w Muzeum

Galeria - dawne fotografie


Galeria Galeria Galeria Galeria
(C)2009 Muzeum im. ks. St. Staszica - wszelkie prawa zastrzeżone
autor strony: Tombi